afbeelding-nieuwsbrief-3

Communicatie fusie

STMR en Vitras

STMR en Vitras gaan bestuurlijk fuseren. Deze fusie wordt in 2017 grotendeels geëffectueerd. In een dergelijk traject is het van groot belang om medewerkers en stakeholders nauwgezet te informeren over voortgang en ontwikkelingen.

Reach wordt ingeschakeld voor de communicatie van dit traject. Dit in de vorm van geprinte nieuwsbrieven en e-mailings die periodiek verschijnen. Reach bedenkt een herkenbare naam en uitstraling voor de mailings en komt met een voorstel voor een bladindeling met een aantal aansprekende rubrieken.