afbeelding-adverteren-2

Canvas Campagne

Nufarm is wereldwijd een toonaagevende speler binnen de agrarische gewasbescherming. Het bedrijf voert een groot aantal producten gericht op het telen van gezonde producten en hoge opbrengsten. Vanuit Rotterdam wordt de klanten bediend. De communicatie richting de markt is tweeledig. Eén, richting de groothandel die de producten verkoopt en levert. Twee, richting de eindgebruiker, de loonwerker of agrariër, die de producten toepast.

Ter bestrijding van de aardappelziekte heeft Nufarm met Canvas een uniek product in handen dat zowel de aardappelknol als het blad beschermt. Reach bedacht de campagne ‘Vertrouw op canvas’. Er wordt een sterk beeld gemaakt die de campagne ondersteunt. Daarnaast worden telers gevraagd naar hun ervaringen. Deze testimonials worden in de vorm van korte video’s op de website vertrouwopcanvas.nl getoond. De campagne wordt zowel online als via print verspreid.