gemeentegeertruidenberg-1

Restyling huisstijl

De gemeente Geertruidenberg wilde een opfrissing van de huisstijl. Maar zonder daar grote sommen geld aan uit te geven. Laat dat maar ons over. In slechts enkele maanden tijd realiseerden we in nauwe samenwerking met de communicatieaadviseurs van de gemeente Geertruidenberg de nieuwe huisstijl

Het opgefriste logo benadrukt de verbinding tussen de kernen en staat symbool voor Geertruidenberg als toekomstbestendige en vraaggerichte gemeente. Door middel van een strak georganiseerde aanpak met duidelijke beslismomenten was het mogelijk om creativiteit, kwaliteiten en kosteneffectiviteit met elkaar te verbinden. De huisstijl is vastgelegd in een speciaal daarvoor ontwikkelde huisstijlwebsite www.huisstijlgeertruidenberg.nl.

geertr-1
geertr-2
geertr-3
geertr-4